องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชุมชน เพื่อขอรับการสนั...
   

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่งนตำบลกุดจอก จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชุมชน...

  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ...

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก และประชาคมท้องถิ่น...
   

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดกิจกรรม “MOI Was...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ อง...

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567... [ 20 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน งานบริการออนไลน์ (E-Service)... [ 2 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ QR Code LINE OFFICAIL ACCOUNT องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บริการประชาชน ... [ 1 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อ...... [ 29 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกช...... [ 8 ธ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 30 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง... [ 20 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕...... [ 15 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอ...... [ 4 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566... [ 2 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566... [ 5 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 16 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 27 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธฺเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 10 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดจอก... [ 29 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายกลางบ้าน)... [ 18 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก ม.4 (สายกลางบ้าน)... [ 11 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ)... [ 5 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ)... [ 3 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า)... [ 26 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า)... [ 25 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน)... [ 21 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.10 บ้านคูมะค่า (สายคุ้มหนองไข่น้ำ-ทางหลวง 202)... [ 21 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านโคกเพ็ด (สายโคกเพ็...... [ 6 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง)... [ 5 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายดอนแปะ-ดนนแดง)... [ 4 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก. ม.9 บ้านดอนแปะ (สายหนองระเริงเสว-ทิศตะวันออกหมู่บ้าน)... [ 29 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน... [ 27 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน...... [ 22 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว)... [ 20 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560