องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
   

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอง...

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเน...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...

  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริ...
   

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เวลา ๑๑.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบล...

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้...
   

วันที่ 21 กันยายน 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับส...

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 30 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง... [ 20 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕...... [ 15 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอ...... [ 4 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566... [ 2 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566... [ 5 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 16 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 27 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธฺเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 10 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดจอก... [ 29 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก... [ 23 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่... [ 23 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกชี้มูลความผิด จากการตรวจสอบ ป...... [ 6 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชามัสพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมปรัชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 10 พ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒...... [ 24 เม.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านดอนแร้ง (คุ้มสวนผัก)... [ 13 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (สายหลังโรงเรียน)... [ 11 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (สายหลังโรงเรียน)... [ 7 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านกุดจอก (สายหนองสระแก-บ้านนางบาง)... [ 6 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (สายหนองสะแก-บ้านนางบาง)... [ 4 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.3 บ้านโคกเพ็ด (คุ้มภูดิน)... [ 28 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 - ม.3 ... [ 23 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านโคกเพ็ด (คุ้มภูดิน)... [ 23 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านโสก(บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)... [ 18 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (สายหลังวัด)... [ 18 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (สายหลังวัด)... [ 15 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.9 บ้านดอนแร้ง (คุ้มสวนผัก)... [ 19 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. บ้านดอนแร้ง ม.9 (คุ้มสวนผัก)... [ 18 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)... [ 11 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายทิศเหนือหมู่บ้าน)... [ 10 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560