องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  
     
  น.ส.ศรีมนัส  สืบมา  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ