องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 5 พ.ค. 2566 ]61
2 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]52
3 รวมประกาศ เรียกประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]41
4 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]47
5 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]73
6 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]34
7 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กุดจอก สมัยประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]124
8 การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ม.ค. 2565 ]159
9 คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 12 ม.ค. 2565 ]119
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา [ 11 ม.ค. 2565 ]475
11 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]115
12 ประกาศ การคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]113
13 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]183
14 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]75
15 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]190
16 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]49
17 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]29
18 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ส.ค. 2564 ]96
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ส.ค. 2564 ]86
20 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]64
 
หน้า 1|2