องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง


ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ