องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง


ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ