องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ