องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง


ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ