องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ