องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง งานกองช่าง [ 15 ม.ค. 2564 ]54
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา [ 15 ม.ค. 2564 ]55
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานปลัด [ 15 ม.ค. 2564 ]56
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง [ 15 ม.ค. 2564 ]49
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงาน บริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม [ 15 ม.ค. 2564 ]53
6 กฎบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]61
7 กฏบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ [ 16 ม.ค. 2561 ]53
8 กฎบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]51