องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ