องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 24 พ.ย. 2565 ]65
2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐) [ 23 พ.ย. 2565 ]25
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]49
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น องค์การบริหารส้่วนตำบลกุดจอก [ 20 ต.ค. 2564 ]48
5 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 19 ต.ค. 2564 ]43
6 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]52
7 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 20 ก.ย. 2564 ]44
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]52
9 แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 [ 8 ก.ย. 2560 ]49