องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ