องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITAS)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก (ในภาพรวม) [ 15 ส.ค. 2566 ]28
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(RATING SCORE) [ 15 ส.ค. 2566 ]13
3 รายงานคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Interity and Transparency Assessment : ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]63
4 คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ 94.33 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A [ 9 ส.ค. 2565 ]60
5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 ก.ย. 2564 ]68
6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]58
7 ผลการประเมินการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]61