องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITAS)


ผลการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก (ในภาพรวม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก (ในภาพรวม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ