องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITAS)


คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ 94.33 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ 94.33 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ