องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ ขององค์การบลริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]21
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]45
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]73
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มี.ค. 2564 ]69
5 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]60