องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ