องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]143
2 คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]52
3 ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]41
4 คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]92
5 ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๖) [ 4 เม.ย. 2566 ]50
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 21 มี.ค. 2566 ]80
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 21 มี.ค. 2566 ]52
8 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]38
9 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]56
10 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]56
11 ประกาศกำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]37
12 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]40
13 แจ้งเวียนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 22 เม.ย. 2565 ]52
14 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]52
15 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]53
16 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]51
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]54
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]55
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางก่อนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]48
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2