องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ) [ 28 มี.ค. 2567 ]20
2 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2567 ]20
3 คู่มือเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.พ. 2567 ]11
4 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์e-saraban [ 28 ก.พ. 2567 ]7
5 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 28 ก.พ. 2567 ]3
6 คู่มือปฎิบัติงานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ E-Service [ 10 ม.ค. 2566 ]10
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ม.ค. 2566 ]15
8 คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการเกษตร [ 22 ธ.ค. 2565 ]55
9 คูมือการประกอบการเบิกจ่าย กองคลัง อบต.กุดจอก [ 22 มิ.ย. 2565 ]41
10 คู่มือประกอบการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงาน กองคลัง [ 25 ม.ค. 2565 ]11
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]69
12 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด [ 27 เม.ย. 2563 ]65
13 คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 เม.ย. 2563 ]65
14 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเซียงโข่ [ 1 พ.ค. 2562 ]103
15 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโคกเพ็ด [ 1 พ.ค. 2562 ]92
16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 พ.ค. 2562 ]67
17 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ต.ค. 2561 ]64
18 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2561 ]62
19 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 8 ส.ค. 2561 ]63
20 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ค. 2561 ]76
 
หน้า 1|2