องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ