องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ