องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกจอก ที่ลงนามสัญญาแล้ว (ข้อมูล ฯ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]10
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน [ 22 ก.พ. 2567 ]9
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนแปะ ม.8 (สายทางบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง) [ 27 มิ.ย. 2566 ]24
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ม.7-บ้านหนองเซียงโข่ [ 22 มิ.ย. 2566 ]26
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2565 ]47
6 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 31 ต.ค. 2565 ]108
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 [ 9 มี.ค. 2565 ]64
8 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]100
9 รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]65