องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง