องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนแปะ ม.8 (สายทางบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนแปะ ม.8 (สายทางบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง