องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ม.7-บ้านหนองเซียงโข่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ม.7-บ้านหนองเซียงโข่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง