องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง