องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกจอก ที่ลงนามสัญญาแล้ว (ข้อมูล ฯ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกจอก ที่ลงนามสัญญาแล้ว (ข้อมูล ฯ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ