องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์

รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่ง/ประกาศ งานร้องเรียนร้อทุกข์