องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ งานร้องเรียนร้อทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2565 ]29
2 ประกาศ เรื่องช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2565 ]15
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 23 ธ.ค. 2564 ]62
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 23 ธ.ค. 2564 ]52
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]51
6 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนยืรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2564 ]52