องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]15
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]12
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2566 ]14
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]14
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 พ.ค. 2566 ]27
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 พ.ค. 2566 ]20
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]24
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2566 ]39
9 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]53
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (มติสภารับรองรายงานการประชุมแล้ว) [ 25 ส.ค. 2565 ]25
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]22
12 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]58
13 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]48
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]45
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]48
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]62
17 รายงานผลการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก (เรียน นายอำเภอบัวใหญ่) [ 11 ม.ค. 2565 ]24
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]49
19 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ส.ค. 2564 ]46
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2564 ]53
 
หน้า 1|2|3