องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]27
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]22
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2566 ]22
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]24
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 พ.ค. 2566 ]36
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 พ.ค. 2566 ]27
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]34
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2566 ]44
9 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]61
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (มติสภารับรองรายงานการประชุมแล้ว) [ 25 ส.ค. 2565 ]33
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]31
12 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]66
13 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]55
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]53
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]58
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]66
17 รายงานผลการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก (เรียน นายอำเภอบัวใหญ่) [ 11 ม.ค. 2565 ]44
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]61
19 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ส.ค. 2564 ]52
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3