องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ