องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานผลการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก (เรียน นายอำเภอบัวใหญ่)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก (เรียน นายอำเภอบัวใหญ่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ