องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ