องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ,คำสั่ง,อื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]44
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]25
3 คำสั่งแต่งตั้งและหมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ฯ จุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 10 พ.ย. 2563 ]70
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2563 ]69
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2563 ]61
6 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]66
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]86
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]64
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]87
10 ข่าวงานกองช่าง เรื่อง ฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท ตามมาตรา ๓๒ ทวิ [ 9 ก.ย. 2562 ]65
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]60
12 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]68
13 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]67
14 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ [ 11 ต.ค. 2561 ]81
15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]64
16 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]58
17 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ก.ค. 2560 ]64
18 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 3 ก.ค. 2560 ]65
19 คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 3 ก.ค. 2560 ]62
20 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 12 มิ.ย. 2560 ]65
 
หน้า 1|2