องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ,คำสั่ง,อื่น ๆ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ