องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2566 ]33
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง) [ 3 ต.ค. 2565 ]32
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]52
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]51
6 รายงานผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2563 ]80
7 รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 มิ.ย. 2562 ]54
8 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]54