องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ