องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ