องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ