องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 7 มี.ค. 2567 ]0
3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]6
4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ [ 8 ม.ค. 2567 ]11
5 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]6
6 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2566 ]16
7 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]26
8 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ก.ย. 2566 ]25
9 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]28
10 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]32
11 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชนในระบบออน์ไลน์ google froms ในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. [ 15 มิ.ย. 2566 ]34
12 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]37
13 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]33
14 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]40
15 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]40
16 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]45
17 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]43
18 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]49
19 สรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]47
20 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3