องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชนในระบบออน์ไลน์ google froms ในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชนในระบบออน์ไลน์ google froms ในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ