องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 210 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) ม.1 บ้านงิ้วใหม่ [ 14 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่ [ 3 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202) [ 23 เม.ย. 2567 ]9
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202) [ 19 เม.ย. 2567 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายกลางบ้าน) [ 18 เม.ย. 2567 ]12
6 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก ม.4 (สายกลางบ้าน) [ 11 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ) [ 5 เม.ย. 2567 ]11
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ) [ 3 เม.ย. 2567 ]11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า) [ 26 มี.ค. 2567 ]10
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า) [ 25 มี.ค. 2567 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน) [ 21 มี.ค. 2567 ]11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.10 บ้านคูมะค่า (สายคุ้มหนองไข่น้ำ-ทางหลวง 202) [ 21 มี.ค. 2567 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านโคกเพ็ด (สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน) [ 6 มี.ค. 2567 ]28
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 5 มี.ค. 2567 ]15
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายดอนแปะ-ดนนแดง) [ 4 มี.ค. 2567 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก. ม.9 บ้านดอนแปะ (สายหนองระเริงเสว-ทิศตะวันออกหมู่บ้าน) [ 29 ก.พ. 2567 ]13
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน [ 27 ก.พ. 2567 ]15
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน [ 22 ก.พ. 2567 ]16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว) [ 20 ก.พ. 2567 ]17
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว) [ 19 ก.พ. 2567 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11