องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านดอนหัน (สายโรงสีชุมชน-ทางหลวง 202)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง