องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายดอนแปะ-ดนนแดง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายดอนแปะ-ดนนแดง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง