องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง