องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก ม.4 (สายบ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก ม.4 (สายบ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง