องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ ม.9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ ม.9
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง