องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (สายหนองสะแก-บ้านนางบาง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (สายหนองสะแก-บ้านนางบาง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง