องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-บ้านเพ็ดน้อย-บ้านโคกเพ็ด) หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง