องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านโคกเพ็ด (สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านโคกเพ็ด (สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง